STERK Engels

STERK Engels methode PO


Ben je op zoek als docent op het basisonderwijs naar een goed onderbouwde, gebruiksvriendelijke en speelse leermethode om Engels taalonderwijs op een eenvoudige en effectieve wijze te geven aan je leerlingen? STERK Engels Foundations bied je dit allemaal. De methode maakt gedifferentieerd lesgeven mogelijk voor beginners en gevorderden. Met eigentijdse en motiverende inhoud die aansluit bij het ERK, heb je de vrijheid om jouw ideale mix van offline en online-werken samen te stellen. Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren. De wetenschappelijk onderbouwde online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op de individuele groei.

STERK Engels - Foundations

Werkboeken


De digitale werkboeken van STERK Engels Foundations zijn aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en hebben een overzichtelijke vormgeving waardoor het presenteren via het digibord eenvoudig is. De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken bieden houvast. Elk werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Om de Engelse taal aan te leren, biedt de methode STERK Engels Foundations drie werkboeken. De school kan door een gevarieerd aanbod aan opdrachten zelf bepalen in welke groep te starten. De methode start met het leren van kleuren en vormen. Door het volgen van de doorlopende leerlijn hebben leerlingen aan het eind van de basisschool een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. In de werkboeken zijn er naast de aansprekende opdrachten interactieve werkvormen en ondersteunende materialen in de bijbehorende online omgeving, zoals instructie video’s, PDF hand-outs.

STERK Engels Reading Readiness

Online software


STERK Engels Foundations geeft je de vrijheid om een ideale mix te vormen van (interactieve) klassikale lessen, afgewisseld met de online programma’s Reading Assistant en Fast ForWord. Deze programma’s zijn op het gebied van taalverwerving en technologische ontwikkelingen het meest vernieuwend en tevens wetenschappelijk onderbouwd.

Docentenmateriaal

STERK Engels Werkboek

Het docentenmateriaal bij de methode STERK Engels Foundations geeft duidelijke aanwijzingen hoe opdrachten gedaan moeten worden en wat er van de docent wordt gevraagd. De methode is op basis van 250 wetenschappelijke artikelen en de daaruit resulterende “reading pyramid”.

Vaardigheden


De STERK Engels Foundations biedt maximale ondersteuning bij het leren, verwerken en oefenen van de lesstof in de vorm van voorgestructureerde task-based learning. Basisstrategieën en leesvaardigheid kunnen in een vroeg stadium worden ontwikkeld. Het is ook belangrijk dat hier vroeg mee wordt begonnen omdat dit de ontwikkeling ondersteund waar de leerlingen op een later moment veel profijt van kunnen hebben. Deze vaardigheden worden in Foundations 1 – 3 ontwikkeld krijgen de leerlingen een juiste basis voor het leren van de Engelse taal . Om leerlingen het maximale te bieden, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Engels als voertaal.

STERK Engels Vaardigheden

Vocabulaire & grammatica


De vocabulaire en grammatica zijn opgenomen in relevante- en contextrijke vaardigheidsopdrachten.
Aan het eind van groep 8 zijn het volgende behandeld: Engelse klanken van elkaar differentiëren; een juiste klank – teken koppeling maken; hardop lezen in het Engels; tekststructuren en genres van teksten herkennen; korte eenvoudige gesprekken hebben in het Engels; leesstrategieën gebruiken om tot tekstbegrip te komen; verschillende soorten geschreven tekst produceren; eenvoudige grammaticale structuren herkennen en de 1500 meest gebruikte woorden uit het Engels gebruiken.


STERK Engels ERK

ERK & leerdoelen


De leermethode is gebaseerd op een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. Aan het eind van groep 8 kan er een posttest worden afgenomen om het uitstroom niveau binnen het ERK te bepalen.

app-infographic-device

STERK Basics
STERK Engels - Foundations
STERK Engels VMBO