STERK Engels! De nieuwe gedifferentieerde leermethode voor het Engels taalonderwijs

Ben je op zoek naar een goed onderbouwde, gebruiksvriendelijke en frisse leermethode om Engels taalonderwijs op een eenvoudige en effectieve wijze te doceren? STERK Engels biedt je dit allemaal. De methode maakt gedifferentieerd lesgeven mogelijk voor beginners en gevorderden.
Met eigentijdse en motiverende content die aansluit bij het ERK, heb je de vrijheid om jouw ideale mix van offline en online-werken samen te stellen.
Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren. De wetenschappelijk onderbouwde online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op positieve bevestiging van de individuele groei.

Waarom STERK Engels?

Taal is een sociaal instrument en taalonderwijs kan niet zonder de sociale interactie van de klas. Elke student heeft echter ook een eigen manier om taal aan te leren en maakt grotere sprongen in een aangepast programma. Met de methode STERK Engels zet Graviant Learning een grote stap in de verzoening van deze vaak tegenstrijdige krachten. Bovendien worden ook de cognitieve vaardigheden (zoals uitspraak, motivatie en concentratie) hier beter gestimuleerd. Dat gebeurt door het gebruik van 2 innovatieve softwareprogramma’s, Reading Assistant en Fast Forword, waaraan meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek voorafgaat. Ze worden ondertussen al gebruikt in meer dan 50 landen door meer dan 3 miljoen leerlingen en docenten.

Reading Assistant

De eerste pijler van STERK Engels is Reading Assistant. Dit unieke programma gebruikt spraakherkenning om leerlingen te ondersteunen en verbeteren terwijl ze hardop lezen. Geen enkel boek of programma biedt vergelijkbare steun. Met de hulp van deze “bereidwillige luisteraar” bouwt de leerling sneller woordenschat op en wordt de leesvlotheid sneller verbeterd. Cruciaal daarbij is de onmiddellijke, mondelinge feedback, met name daar waar de leerling zichzelf niet kan verbeteren. Na het lezen van een passage peilt het programma dus automatisch naar het letterlijk en contextueel begrip van de student. Die vlotheid is op zijn beurt weer cruciaal voor een beter begrip van de taal op zich.

Fast Forword

De tweede pijler van de methode is het programma Fast Forword, dat wetenschappelijke erkenning krijgt van tal van gereputeerde instituten zoals Harvard University, Stanford University, Rutgers en MIT. Deze onlineapplicatie laat leerlingen toe om hun taalvaardigheden te verbeteren. Startpunt (voor zowel Reading Assistant als Fast Forword) is een diagnostische toets, waarbij de vaardigheden van de leerling worden getest. Op basis van de resultaten krijgt de student vervolgens toegang tot verschillende “games”, die steeds weer een nieuwe uitdaging in de Engelse taal voorleggen. Zo wordt het concentratievermogen verruimd, de informatieverwerking versneld en het taalbegrip verhoogd. Bovendien krijgen niet enkel zwakkere, maar ook erg sterke leerlingen de kans om op een speelse, uitdagende manier stappen voorwaarts te zetten.