Geef alle voortgezet onderwijs leerlingen klassikaal de individuele aandacht die ze verdienen!

MethodeEngels-FFW1a

Fast ForWord als uitdaging


Vaardige leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vaak te weinig uitdaging. Fast ForWord is hierin de perfecte oplossing. Alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs die aan het werk gaan met dit programma, kunnen bij Fast ForWord hun uitdaging vinden. Dit komt door de verschillende niveaus die het programma rijk is; van kleuterschool tot universiteit! Verschillende leesstrategieën, agglutinaties, voorspellend lezen en geheugen technieken komen voorbij in de verschillende uitdagende oefeningen.

Wat is Fast ForWord?


Fast ForWord is een online programma waarmee leerlingen hun taalvaardigheden kunnen verbeteren en tegelijkertijd uitdaging vinden in de Engelse taal. Dit programma is gebaseerd op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Fast ForWord zorgt voor een grotere concentratieboog, snellere informatie verwerking en een beter taalbegrip. Daarnaast geeft het juist ook erg sterke leerlingen de mogelijkheid om hun Engelse taalvaardigheden op een leuke manier te verbeteren!

Hoe werkt Fast ForWord?


De leerling start met een diagnostische toets waarbij de verschillende taalvaardigheden worden getest. Aan de hand van deze test krijgt de leerling toegang tot een aantal “games”. In deze games staan steeds andere vaardigheden, of een combinatie van vaardigheden, centraal. Door middel van herhaling en beloning wordt een leerling gestimuleerd om zijn niveau te verbeteren.

Fast ForWord Engelse les
MethodeEngels-FFW2a

Remedial teaching


Vaak weten ouders en leraren dat een kind meer kan, maar dat het “er niet uit komt”. Er is bijvoorbeeld een vaardigheid die onvoldoende is ontwikkeld. Fast ForWord zoekt deze vaardigheid op en gaat direct aan de slag met het versterken hiervan. Fast ForWord wordt daarom ingezet in het aanpakken van leesproblemen, auditieve verwerkingsstoornissen, spraak of taalproblemen, autisme, ADD/ADHD en leerproblemen. Daarbij ondersteunt het ook leerlingen die door andere problemen bij hun taalontwikkeling uit dreigen te vallen.

In de klas en thuis online Engels leren


De leerling kan elke dag uitdaging vinden om online Engels te leren, zowel in de klas als thuis. Dit programma is “web-based” en kan daarom overal gebruikt worden. Als de leerling uitdaging nodig heeft, kunnen met Fast ForWord vaardigheden worden getraind die in een klassen situatie moeilijk te organiseren zijn. Leerlingen zijn en voelen zich vaardiger na het werken met Fast ForWord. Prachtige ingrediënten om bijvoorbeeld een examen mee in te gaan.