Sterk Engels VMBO

Deze gedifferentieerde lesmethode Engels is een combinatie van gepersonaliseerd leren en klassikale activiteiten. De niveaus zijn gelieerd aan het Europees Referentie Kader (ERK). De methode omvat de niveaus Pre-A1 tot en met C2, hierdoor kunnen alle leerlingen binnen het VMBO BBL, KBL, en GTL op individueel niveau binnen het ERK werken. Alle leerdoelen voor de onderbouw en de eindtermen voor de bovenbouw van het VMBO zijn op elkaar afgestemd. De ontwikkelingen en vernieuwingen in het VMBO worden door ons op de voet gevolgd en geïmplementeerd. De methode schenkt daarnaast veel aandacht aan leesvaardigheden, toetstraining en examentraining. In klas 4 worden al deze vaardigheden herhaald in het hoofdstuk examentraining.


Sterk Engels workbook

De opbouw


Elk leerjaar bestaat uit 4 thema’s en elk thema kent 4 hoofdstukken. De opbouw van elk leerjaar en hoofdstuk zijn altijd hetzelfde.

Listening
Introductie van het thema middels video of audio.

Vocabulary
Met behulp van verschillende oefeningen de woordenschat van het thema oefenen.

Classroom activity
Klassikale activiteit waarmee de woordenschat geoefend kan worden.

Fast ForWord
Het vergroten van de woordenschat en grammatica op individueel niveau.

Reading
Instructie video’s, before while and after reading met bijbehorende teksten en oefeningen.

Reading Assistant
Zelfstandig hardop en begrijpend lezen.

Grammar
Instructie video’s en het oefenen van grammaticale structuren.

D-test
Diagnostische opgaven om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden.

Writing
Oefeningen zoals het schrijven van een e-mail of brief.

Speaking
Thema gerelateerde oefeningen gericht op spreken en presenteren.

Engels vmbo

Wat maakt deze Methode Engels VMBO uniek?


STERK Engels is de enige methode waarin je het lezen, uitspraak en tekstbegrip kunt meten binnen het ERK niveau. Dit gebeurt o.a. middels de unieke spraakherkenning technologie met directe feedback.  Uit onderzoek is gebleken dat feedback een krachtig middel is om de taal,- lees,- en spreekvaardigheid van leerlingen te verbeteren.  Middels de in methode geïntegreerde software wordt feedback, uitleg en oefeningen afgestemd op individuele leerlingen om hun taal,- lees,- en spreekvaardigheid te verbeteren. Dit kan in reguliere klassen op individueel (ERK) niveau. Naast de opdrachten uit het werkboek, kunnen leerlingen intensief zowel op school als thuis met Reading Assistant het lezen, tekstbegrip en spreekvaardigheid in een korte tijd verbeteren. Hierdoor bouwen de leerlingen ook meer zelfvertrouwen op voor het eindexamen. Met Fast ForWord oefenen ze intensief de cognitieve vaardigheden en de grammatica.

STERK Engels Vaardigheden

Het werkboek


Het werkboek van STERK Engels is aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en heeft een frisse overzichtelijke vormgeving. De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken bieden houvast. Het werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk verschillende leerstijlen en voorkeuren, biedt het werkboek een gevarieerd aanbod aan opdrachten. De combinatie van het online werkboek en de hardcopy zorgt voor maximale flexibiliteit. Het geeft alle ruimte om te differentiëren.


Nieuwsgierig?


Graag maken wij een afspraak bij u op school om onze methode toe te lichten. Wij kunnen u ook geheel vrijblijvend een werkboek opsturen zodat u zelf onze methode kunt ervaren.