Krachtige aanvulling op uw bestaande Engelse methode


STERK Engels Basics bied je de combinatie van de online programma’s Reading Assistant en Fast Forword. Het unieke van Reading Assistant is de directe feedback die een leerling ontvangt na het uitvoeren van het hardop voorlezen van een boek. De leerling verbetert hierdoor niet alleen zijn uitspraak maar ook het taalbegrip en vergroot aanzienlijk zijn of haar Engelse woordenschat. Verschillende leesstrategieën, alle grammatica regels, voorspellend lezen en geheugen technieken komen aan bod in de verschillende uitdagende games binnen Fast Forword.

Sterk Engels Basic RA FFW

Een doorlopende leerlijn PO-VO


STERK Engels Basics bevat een volledig doorlopende leerlijn van het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs (Vmbo, Mavo, Havo, Vwo) en is goed inzetbaar als aanvulling op elke methode. Binnen het programma is het ook mogelijk om leerlingen te toetsen op zijn of haar niveau. De inhoud van het programma is gekoppeld aan de niveaus binnen het ERK. De instaptoets zorgt ervoor dat je goed kunt zien wat het huidige niveau is van een leerling. Ook kan duidelijk worden waarom een leerling zoveel moeite heeft met de Engelse taal. Het programma maakt hierbij Daarbij maakt het gericht wegwerken van achterstanden mogelijk. Ook kan uit de toets naar voren komen dat een leerling meer aankan dan de gemiddelde leerling. Ook hier houdt het programma rekening mee door voor elke leerling op ieder gewenst niveau de juiste oefeningen klaar te zetten. Een differentiatie op ieder vlak en voor alle niveaus.

Sterk Engels Basics ERK

Engels lezen is essentieel


Uit neuropsychologisch onderzoek en hersenscan studies blijkt dat tieners, jongvolwassenen en volwassenen verschillen in de beheersing van leesstrategieën. Het is van belang om het lezen te stimuleren, zodat leerlingen ook plezier in het lezen krijgen. Lezen leidt namelijk tot ontplooiing en ontwikkelt het denken. Dit geldt voor alle leeftijden. Dus door het hardop voorgelezen krijgen, het in jezelf lezen en het zelf hardop voorlezen aan de computer stimuleer je het brein. Door de herhaling met gamification en auditieve ondersteuning ontwikkel je niet alleen het denken in de Engelse taal maar krijg je ook meer inzicht in het Nederlands.

Docentenmateriaal


De docenten krijgen uitgebreide product training en tevens bestaat de mogelijkheid dat wij een aantal lessen bijwonen ter ondersteuning. Daarnaast hebben wij uitgebreide on-line “getting started” video’s ter ondersteuning.

STERK Basics
STERK Engels Foundations
STERK Engels VMBO