STERK Engels

STERK Engels methode VMBO


Ben je op zoek naar een goed onderbouwde, gebruiksvriendelijke en frisse leermethode om Engels taalonderwijs op een eenvoudige en effectieve wijze te doceren? STERK Engels biedt je dit allemaal. De methode maakt gedifferentieerd lesgeven mogelijk voor beginners en gevorderden. Met eigentijdse en motiverende content die aansluit bij het ERK, heb je de vrijheid om jouw ideale mix van offline en online-werken samen te stellen. Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren. De wetenschappelijk onderbouwde online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op positieve bevestiging van de individuele groei.

STERK Engels VMBO

Werkboek


Het werkboek van STERK Engels is aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en heeft een frisse overzichtelijke vormgeving. De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken bieden houvast. Het werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk verschillende leerstijlen en -voorkeuren, biedt het werkboek een gevarieerd aanbod aan opdrachten.Daarnaast is het werkboek gekoppeld aan de kerndoelen en de eindtermen en zijn er aansprekende opdrachten met interactieve werkvormen en ondersteunende materialen in de bijbehorende online omgeving, zoals instructie video’s, PDF hand-outs.

STERK Engels Online

Online


STERK Engels geeft je de vrijheid om een ideale mix te vormen van (interactieve) klassikale lessen, afgewisseld met de online programma’s Reading Assistant en Fast ForWord. Deze programma’s zijn op het gebied van taalverwerving en technologische ontwikkelingen het meest vernieuwend en tevens wetenschappelijk onderbouwd. De eenvoudige facilitering van Blended learning wordt versterkt door de overzichtelijke online leeromgeving met de opdrachten uit het werkboek. Deze zijn beschikbaar in de vorm van interactieve PDF-werkbladen, die ook te gebruiken zijn als hand-outs. Er zijn ook bronnen zoals instructiefilmpjes en linkjes naar extra oefenmateriaal of -activiteiten beschikbaar.
De combinatie van het online werkboek en de hardcopy zorgt voor maximale flexibiliteit in klassikaal- en individueel werken. Het geeft alle ruimte om te differentiëren.

Docentenmateriaal


Het docentenmateriaal bij de methode, geeft achtergrondinformatie en extra opties om de lessen effectiever, interactiever en aantrekkelijker te maken. Met de duidelijke en overzichtelijke doorlopende leerlijn voor klas 1 tot en met 4, op basis van de kerndoelen en eindtermen kan je het PTO en PTA er eenvoudig op afstemmen. Door middel van tips voor gedifferentieerd werken, flipping the classroom, formats voor je lesopzet, opties voor gamification en alternatief groepswerk, kun je optimaal gebruik maken van de methode.

Vaardigheden


De STERK Engels leermethode biedt maximale ondersteuning bij het leren, verwerken en oefenen van de lesstof in de vorm van voorgestructureerde task-based learning. De vier vaardigheden staan centraal in een sociaal- en cultureel relevante context met functionele bronnen in de vorm van aansprekende teksten en video’s. Om leerlingen het maximale te bieden, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Engels als voertaal. Elk (deel)hoofdstuk eindigt met een praktische opdracht. Deze opdracht is gericht op taalproductie en gelinkt aan de leerdoelen in de onderbouw en eindtermen in de bovenbouw, zoals het schrijven van een e-mail of het geven van een presentatie.

STERK Engels Vaardigheden

Vocabulaire & grammatica


De vocabulaire en grammatica zijn opgenomen in relevante- en contextrijke vaardigheidsopdrachten. Door de opbouw van gesloten- naar open opgaven, biedt de STERK Engels methode ruimte om eenvoudig te differentiëren op het grammaticale niveau. De context-gerelateerde vocabulaire is vrij beschikbaar via www.quizlet.com, zodat leerlingen zelfstandig en adaptief kunnen oefenen om de stof te leren beheersen.

Theorie


De duidelijke en korte theorie-blokken in het werkboek zijn to the point en zoveel mogelijk schematisch. Daarmee zijn deze blokken uitermate geschikt voor de VMBO doelgroep. Aan het einde van elk hoofdstuk staat een overzicht van de leerstof. In de online omgeving staan ondersteunende filmpjes voor grammatica en strategieën. Deze filmpjes zijn te gebruiken voor: flipping the classroom, gedifferentieerde instructies en/of als naslagwerk voor de leerlingen.

STERK Engels ERK

Europees Referentie Kader


De leermethode is gebaseerd op een doorlopende leerlijn van klas 1 tot en met 4. Alle leerdoelen voor de onderbouw, en de eindtermen voor de bovenbouw van het VMBO, zijn afgestemd op ERK . De ontwikkelingen en vernieuwingen in het VMBO worden door ons op de voet gevolgd en geïmplementeerd. De methode geeft veel aandacht aan leervaardigheden, toetstraining en examentraining. In klas 4 worden al deze vaardigheden herhaald in het hoofdstuk examentraining.

app-infographic-device

STERK Basics
STERK Engels - Foundations
STERK Engels VMBO