app-image-RA-1
app-icon-RA

Digitaal programma voor Engelse taalontwikkeling


Reading Assistant is een online programma met een bibliotheek bestaande uit meer dan 300 titels corresponderend met niveau A1 tot en met C2. Het unieke aan Reading Assitant is de directe feedback die tijdens het hardop voorlezen wordt ontvangen zodra verbetering nodig is. Dit is te vergelijken met de manier waarop ouders of docenten dit doen tijdens individuele begeleiding, maar nu kan dit klassikaal gebeuren.

Reading Assistant wordt gebruikt in de klas of thuis. Leerlingen werken op hun eigen niveau aan het lezen, voorlezen en begrijpend lezen. Hun voortgang is voor de docenten makkelijk te volgen.

app-icon-RA

3 verschillende stappen die doorlopen worden.


Stap 1; lezen met of zonder ondersteuning.
Stap 2; hard op voorlezen met directe feedback.
Stap 3; begrijpend lezen.
Na elke stap krijgt de leerling zijn eigen score te zien. Leerlingen hebben hierdoor steeds een goed beeld van hun eigen presteren.


Het mooiste om te zien was de groei van het zelfvertrouwen in het lezen, voorlezen en spreken. Ik gun daarom elk kind dit programma. Voor mijzelf scheelt het ook veel nakijkwerk, het leesdossier is bij ons vervangen door Reading Assistant. Leer Engels op je eigen vmbo t niveau
Lotte
Lotte
Docent Engels vo-school
app-image-mac-2
app-mobile-ipad-2

Europees Referentie Kader


Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native. De resultaten van Reading Assistant worden automatisch aan het ERK niveau gekoppeld. In de Engelse les (groep 5, 6, 7, 8, vmbo kader, vmbo tl, havo en vwo leert de student  door het Engels lezen veelvuldig te oefenen het Engels te verbeteren gedifferentieerd op zijn eigen niveau.

app-infographic-device
Unieke directe feedback

Unieke directe feedback

Door de unieke spraakherkenning corrigeert het programma de leerling direct bij onjuiste uitspraak of twijfel.

Pre en post test

Pre en post test

De leerling start met een diagnostische toets om het actuele leesniveau te bepalen.

Differentiatie

Differentiatie

Iedere leerling werkt in de Engelse les op zijn eigen niveau in het programma vanuit zijn eigen kwaliteiten.

Evidence based

Evidence based

Ontwikkeld met behulp van 20 jaar neurowetenschappelijk onderzoek.

Meer dan 300 titels

Meer dan 300 titels

De online bibliotheek bevat Fictie en non fictie, Poëzie, Biografieën, Natuur, Cultuur etc

Cloud oplossing

Cloud oplossing

Reading Assistant kan door de cloud omgeving zowel thuis als op school gebruikt worden.

Gebruikers ervaringen

Lees de ervaringen over de unieke online reading coach met spraakherkenning in de basisschool, vmbo, havo en vwo

Kinderen ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Neveneffect is dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op.
Moniek
Moniek
Docent basisschool
Er zijn 3 essentiële punten die Reading Assistant zo uniek maken. Met alle leerlingen klassikaal hardop lezen, ieder leest op zijn eigen niveau en het monitoren op zowel groeps- als individueelniveau
Jetteke
Jetteke
Docent tweetalige basisschool
Het programma geeft een goed beeld van comprehension en reading skills per leerling, zodat je de begeleiding en extra oefening voor kinderen daarop af kunt stemmen. De doorlopende leerlijn corresponderend met het ERK niveau A1 tot en met C2. Engels oefenen wordt leuker en door het hardop lezen wordt het makkelijk om Engels leren
Rianne
Rianne
Docent internationale basisschool
logo-harvard
logo-standford
logo-rudgers
logo-cornell
logo-MIT
app-bottom-ipad
app-icon-small-RA

Download de App

Klik op de download button en de App wordt op je Ipad geïnstalleerd